Vítejte!

Jsme neformální seskupení lidí, které spojil zájem o práci s reflektujícími týmy, ve kterých vidíme potenciál pro klienty v psychoterapii, i pro terapeuty samotné. Myšlenka vytvořit síť reflektujících se zrodila při společném setkávaní se v rámci kurzu Psychoterapeutické praktikum: Postmoderní perspektiva. Zde jsme měli možnost účastnit se konzultací s klienty (3D) v pozici reflektujících. Tato setkání jsme následně podrobně probírali s terapeuty a na seminářích s lektory. Pokračovat v této práci v rámci projektu Reflektujících týmů je naší vlastní iniciativou. Více o nás  v  záložce Náš tým.

Pro koho jsou tyto stránky?
Pro všechny, kdo reflektují, chtějí reflektovat, nebo chtějí využívat reflektující týmy ve svých konzultacích. Pro Ty, kdo se právě ocitli v roli klienta, pro terapeuty i pro další odborníky a studenty pomáhajících profesí a nebo sociálně-psychologických směrů.

Co bychom chtěli nabídnout?
- účast na sezeních s klienty, kde bychom byli v pozici reflektujících účastníků
- nové nápady, nové pohledy, rozšiřování perspektiv a náhledu klienta
- být Vám k dispozici, když přemýšlíte nad pozváním reflektujícího týmu, abyste se měli na koho obrátit

Proč to děláme? Abychom…
- byli nápomocní klientovi a přispěli při řešení jeho situace novými pohledy
- měli možnost vidět různé přístupy různých terapeutů přímo při konzultaci
- se učili a sbírali zkušenosti, vědomosti, dovednosti
- pomohli šířit povědomí o užitečnosti reflektujících týmů

Jak bychom chtěli navázat spolupráci?
Byli bychom rádi, kdyby tady postupně vznikla síť, jejíž části by vzájemně komunikovaly a proplétaly se: jestli chcete zapojit RT do své konzultace, rádi všechno domluvíme individuálně (vyhlašování doodle, foodle, mail, telefonická komunikace, osobní setkání).

Máte-li zájem, napište na reflektujici-tymy@centrum.cz, jsme otevřeni komunikovat o Vašich potřebách a nápadech, společně vytvoříme tým na míru.