Zásady naší práce

16.08.2013 00:33
  1. Hlásíme se k etickému kodexu Evropské asociace psychoterapeutů (European Association of Psychotherapy – EAP).
  2. Dbáme na dochvilnost.
  3. Řídíme se zásadou mlčenlivosti o obsahu sezení.
  4. Hledáme optimální fungování reflektujícího týmu pro každý konkrétní případ.
  5. Přislíbenou účast v reflektujícím týmu považujeme za závaznou. V případě, že některý z členů týmu se konzultace nemůže zúčastnit, dá včas vědět a podle potřeby za sebe zajistí náhradu.
  6. Snažíme se pracovat tak, abychom byli co největším přínosem pro klienta a terapeutický proces.
  7. Kontinuálně se vzděláváme v oblasti reflektujících procesů.