Práce s reflektujícimi týmy se odlišuje od tradiční podoby terapeutického sezení jeden na jednoho. Přítomny jsou další osoby (obvykle tým 3 až 5 lidí), které do sezení vnášejí další hlasy, pohledy, možnosti. Tyto reflexe vzájemně sdílí na vyzvání terapeuta, vedou společně dialog bez toho, aby se přímo obraceli na klienta. Je možné pracovat s různými podobami týmů. Jednu z často využívaných podob najdete na videoukázce z de.

Něco málo o reflexích … 

  • Rozhovory mezi reflektujúcímí jsou omezeny na rozhovory, které proběhly v místnosti.
  • Členové týmu udržují navzájem oční kontakt, zachovávají oddělení „posluchačů“ a „hovořících“.
  • Reflexe jsou předkládány v předběžném jazyce, jen jako návrhy či možnosti.
  • Reflektování je senzitivní a respektující klienta i terapeuta.
  • Připomínky jsou formovány s pozitivními významy nebo logikou, namísto negativních přisuzování nebo obviňování.

(Andersen, 1995; Griffith and Griffith, 1994; Seikkula, 2003)