Honza Soldán

Vzdělání:
V roce 2012 jsem dokončil magisterské studium psychologie na FSS v Brně. Bakalářský stupeň studia psychologie jsem absolvoval v dvouoborové kombinaci s pedagogikou (v mezifakultní kombinaci na FSS a FF v Brně). Zároveň jsem v roce 2009 (tato doba mi dnes připadá už jako dávno minulá) dokončil i studium magisterského oboru na Právnické fakultě v Brně.

Zkušenosti:
Od března 2012 s nasazením všech svých sil pracuji v Krizovém centru pro děti, mládež a rodinu Spondea; nejprve jako krizový pracovník na lince a azylu pro děti, od srpna 2012 jako psycholog ambulantního krizového centra. Zajímá a baví mě práce s rodinou, zejména v (po)rozvodových situacích, kde figurují děti. Jako dobrovolník jsem také přibližně rok a půl spolupracoval s Centrem pro drogové a jiné závislosti v Brně. Chvíli jsem to zkoušel i jako lektor přípravných kurzů na psychologii, ale nebylo to úplně ono. Byly také pokusy mimo obor, ale zjistil jsem, že poznávání psychoterapeutického procesu je pro mě prostě příliš lákavé.

Kurzy a výcviky a další pošetilosti:
Od jara 2012 jsem frekventantem pětiletého psychoterapeutického výcviku v GI v Praze (systemický přístup, Z. Macek a I. Úlehla). V roce 2012 jsem dokončil kompletní kurz krizové intervence (150 h.,  D, o.s., Liberec), na začátku roku 2013 potom první modul výcviku v narativní psychoterapii (48 h.; Gaudia, N. Savelyeva). A pak ještě Motivační rozhovory (basic), postmoderně laděné workshopy pořádané Narativem (Harlene, Rocio, Ann-Rita), Altmanovy kurzy projektivních metod,… no a spoustu dalších.

K reflektujícím týmům:
Reflektujících týmů se účastním přibližně dva roky, zpočátku zejména díky iniciativě Pavla Nepustila v  Pasáži v Podaných rukách, později v rámci soukromé terapeutické praxe několika dalších kolegů. Baví mě zabývat se dialogem, jeho rolí a způsoby využití v terapeutické práci. Reflektující týmy proto nemám tendenci vnímat jako techniku, spíš je považuji za svébytný přístup, způsob uvažování nad potenciálem terapeutického rozhovoru. Domnívám se, že tým poskytuje terapeutovi elegantní možnost, jak do procesu rozhovoru vnášet další hlasy a umožnit tak rozvíjení alternativních příběhů klientů. A k jejich probouzení.

Kdybyste mi chtěli napsat: honza.soldan@gmail.com