Lucia Ukropová

Som študentkou psychológie v piatom ročníku na FSS MU, ktorej myseľ v súčasnosti zamestnáva vzdelávací program v kolaboratívnom prístupe „Možnosti dialógu“, ktorého som účastníčkou. Momentálne tiež pracujem na svojej diplomovej práci venujúcej sa reflektujúcim procesom. Z praxe ma ovplyvnila práca s ľuďmi s poruchami autistického spektra.
V súčasnosti sa zaujímam o akékoľvek formy (face to face, internet) poradenstva a terapie, ktoré rešpektujú vzťahový prístup a vzájomné premieňanie.
Z toho vychádza i moje chápanie reflektujúcich tímov, ktoré sú pre mňa viac prístupom v konzultácii než jednotne daným súborom krokov. Práca s reflektujúcimi tímami je pre mňa možnosťou oživenia konzultácie ako aj ozvučenie chýbajúcich hlasov v príbehu klienta. V tomto ohľade ma mimo iného veľmi inšipiruje práca Jaakka Seikkulu a jeho otvorený dialóg.

Vzdelanie: ukončené Bc. štúdium psychológie a sociálnej politiky a práce, pokročilá znalosť anglického jazyka, večný začiatočník v ruskom a španielskom jazyku