Barbora Romanovská

Vzdělání: Po gymnáziu jsem začala studovat dvouoborově psychologii a ruský jazyk a literaturu na Ostravské univerzitě. Nicméně, studium rusistiky nebyl můj šálek kávy. Nyní studuji čtvrtým rokem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU.

Ještě před zahájením studia jsem obdivovala dílo C.G. Junga, což mi zůstalo dodnes. V budoucnosti bych ráda absolvovala výcvik v analytické psychoterapii. Hned z počátku studia jsem začala pracovat jako dobrovolnice v občanském sdružení Epona, kde se věnují především dětem s PAS pomocí hipoterapie a hiporehabilitace. V této praxi jsem setrvala rok a půl. Během studií jsem se začala díky skupině Narativ (www.narativ.cz) více zajímat o postmoderní a dialogické přístupy k terapii a přibližně před rokem a půl jsem s Narativem začala úzce spolupracovat. Pod záštitou Institutu komunikační psychologie a psychoterapie (IKPP) jsem absolvovala mezinárodně uznávaný modul výcviku v narativní terapii, jež vedla lektorka Natalia Savalieva. V navazujících modulech chci dále pokračovat. Během posledních dvou let jsem se zúčastnila několik workshopů, které Narativ pořádal a měla jsem tak možnost setkat se Harlene Anderson, Jaakkem Seikkulou, Rocio Chaveste Guttieréz či Ann-Ritou Gjertzen. A se všemi těmito osobami zůstávám ve svých myšlenkách stále v dialogu...

Co pro mne znamená práce v reflektujícím týmu: Práce v reflektujícím týmu je pro mne velice podnětná z několika důvodů. Tím hlavním je, že reflektující tým vnáší do terapie další hlasy, které by jinak nezazněly, a tím poskytuje klientovi další úhly pohledu na problém, se kterým přichází. Líbí se mi, že těmto hlasům může klient naslouchat a přemýšlet nad nimi, z některých si odnáší nové postřehy. A současně i pro mne je přínosem naslouchat novým perspektivám, které by mne jinak možná nenapadly, neboť každý z nás přichází z jiných kontextů.

Co dělám, když zrovna nestuduji: Mým velkým koníčkem jsou tréninky chen tai ji quan, miluji gastronomii, četbu, cestování, hrála jsem patnáct let na klavír. A kdybych nestudovala psychologii, věnovala bych se naplno modistickému řemeslu.