Táňa Sedláková

Som študentkou piateho ročníka psychológie na FSS v Brne a v budúcnosti plánujem nastúpiť do psychoterapeutického výcviku. V súčasnosti hľadám prístup, ktorý mi bude blízky a v ktorom sa budem cítiť autenticky. Veľkou inšpiráciou mi doposiaľ bola procesorientovaná a naratívna psychológia a psychoterapia. Rovnako tiež pracujem na svojej diplomovej práci, v ktorej sa venujem medzigenerančým konfliktom a témam starnutia a seniorstva. 

 

Za kľúčové skúsenosti počas svojho štúdia považujem dobrovoľnú prácu v sociálnych a klinických zariadeniach pre seniorov, letnú stáž na Jednotke intenzívnej starostlivosti vo FN Bratislava a dvojročnú skúsenosť v Detskom fonde Slovenskej republiky. V DFSR som pracovala pod supervíziou ako externý odborník pracovník nízkoprahového centra Mixklub a nízkoprahového rodinného centra Mixáčik. Cieľom projektov bolo zlepšovanie kvality života cieľovej skupiny detí, mládeže a rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvyšovanie ich sociálnych a životných zručností. 

 

Reflektujúce tímy pre mňa znamenajú predovšetkým spôsob premýšľania v psychoterapií, ktorý tvorivo odpovedá podmienkam dnešnej doby.  Rolu experta vnímam pri komplexnosti a rýchlosti javov ako nedosiahnuteľnú pozíciu, a preto je mi blízka práve forma reflektujúcich tímov. Tá môže byť z môjho pohľadu obohatením pre celý terapeutický proces a jeho členov. Verím, že prostredníctvom dialógu, vyslovením a vypočutím viacerých uhlov pohľadu možno dosiahnuť porozumenie a riešenie mnohých problémových situácií.    

 

Mám rada knihy a poéziu, cestovanie, stretnutia a rozhovory, fotku a film.