Zde je několik nejdůležitějších etických principů, kterými se řídíme nejen v rámci projektu reflektujících týmů. Každý, kdo se k RT přidá, je zavázán k jejich dodržování, abychom si navzájem byli zárukou profesionality a důvěry.

  • Hlásíme se k etickému kodexu Evropské asociace psychoterapeutů
    (European Association of Psychotherapy – EAP).
  • Dbáme na dochvilnost.
  • Řídíme se zásadou mlčenlivosti o obsahu sezení.
  • Hledáme optimální fungování reflektujícího týmu pro každý konkrétní případ.
  • Přislíbenou účast v reflektujícím týmu považujeme za závaznou. V případě, že některý z členů týmu se konzultace nemůže zúčastnit, dá včas vědět a podle potřeby za sebe zajistí náhradu.
  • Snažíme se pracovat tak, abychom byli co největším přínosem pro klienta a terapeutický proces.
  • Kontinuálně se vzděláváme v oblasti reflektujících procesů.