Reflektující týmy v konzultaci

“Poslouchat hlasy druhých pozorně a zodpovědně, to je náš nejhlubší zdroj k uzdravování.”
- Peggy Penn