Síť spolupracujících lidí, toho bychom chtěli dosáhnout

Tyto stránky by měly / mohly / chtěly být impulsem a počátkem nové platformy, kde všichni, kdo souzní s ideou reflektujících týmů a dialogické a kolaborativní praxe, můžou diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, nacházet lidi pro svoje týmy. Pro ty, kdo již zkušení v této oblasti jsou, a rádi by týmy využívali i nadále, chceme nabídnout možnost odbourat překážky Já bych to i zkusil, ale nevím, na koho se obrátit, Musel bych ty lidi znát, Nejsou na to peníze, Nemám na to čas někoho shánět a další. Kdo to ještě nezkusil, může experimentovat a s ostatními kolegy sdílet svoje zážitky. Tak se můžem vzájemně učit a sdílet jeden velký flow, který se bude postupně schopen řídit sám. Kdo, kde a jak je již zapojený:

Dosud jsme navázali spolupráci s Mgr. Jiřím Šupou, PhD., kde jsme sestavili dva týmy a spolupráce je oboustranně velmi inspirativní, dlouze po konzultacích vedeme diskuze o našich příspěvcích, reflexích, naší práci.
Přátelé z neformální skupiny Narativ, která se snaží žít a pracovat v souladu s dialogickými a kolaborativními myšlenkami, s reflektujícími tými pracují již dlouhodobě, např. Mgr. Pavel Nepustil, PhD., Mgr. Bc. Kateřina Novotná a další.
Rádi bychom dál pokračovali v započaté spolupráci a rozvíjeli další kontakty a rozšiřovali tak tuto slibně započatou dialogickou tendenci.